Feldenkrasiova Metoda

Fotografie z akcí Feldenkraisovi meotdy

ATM - POHYBEM K SEBEUVĚDOMĚNÍ