Dýchat znamená žít. Pohybem komunikujeme s prostředím okolo nás i sami se sebou. Hlasem sdělujeme emoce i myšlenky, projevujeme se z podstaty svého bytí. Pohyb, dech a hlas jsou nejen našim osobbním projevem, ale současně i nástrojem k porozumění si s tělem a duší. Během učení a infividuálních a skupinových cvičení jsem s nimi experimentovala a zkoumala co a jak funguje. Vnikl tak soubor šesti lekcí, zapsaný v této knize, které si můžete sami zacvičit.

Mnohem důježitější než tento výsledek byla ale cesta, kterou jsem v konkrétní podobě a dělnosti hledala pro ostatní. Klikatila se polečně s mou vlastní proměnou. Měnila jsem se se svými studenty a lidmi, se kterými pracuju. Právě oni jsou srdcem téhle knihy jejich příběhy a jejich životy které se otiskly v mém strdci.
MgA. Petra Oswaldová, Ph.D.

“Se svým úřasným smyslem pro humor, celostní krásou a hravou lehkostí proniká do oblasti, kam si dosud nikdo netroufl. Bez úzkosti z medicnínských společenských konvencí přirozene podává své odborné svědectví o jednotě těla a mysli, jakož u všech jejich funkcích a projevech. Mění věci kolem sebe s půvabem, který vychází z toho, že Petra Oswaldová je primárně v jednotě sama se sebou, se vým vnitřním hlasem a dechem.„
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.

Křest knihy Feldenkrais dech & hlas Petry Oswaldové.

Proběhl v sobotu 23.4. od 19 hodin


Akce Feldenkraisovy metody

Petra Oswaldová

 • absolventka čtyřletého studijního programu Feldenkrais® Training Program ve Feldenkrais® Studiengesellschaft
 • absolventka dvouletého mezinárodního výcviku Feldenkrais® Master Class specializovaného na individuální formu FM-Funkční integraci

Co je Feldenkraisova metoda?

Je možné pohybem, jeho zkoumáním a uvědomováním si v různých časových a prostorových souvislostech ovlivnit kvalitu nejen pohybu, ale samotného žití? ANO, protože...
„Pohyb je život. Život je proces... Zlepšete kvalitu procesu a změníte kvalitu samotného života...“

Feldenkraisova® metoda je novým přístupem k porozumění sebe sama, je přirozeným procesem učení. Její efektivita spočívá ve schopnosti přimět procesy nervového systému ke změně a zlepšit tak jejich fungování. Feldenkraisova® metoda je celosvětově uznávána především pro pozoruhodnou schopnost zlepšit vzpřímený postoj a držení těla, jeho flexibilitu a koordinaci. Využívá organického učení, pohybu a cítění, aby nás osvobodila od zvykových vzorců, pohybových stereotypů, čímž umožňuje vznik a přirozený rozvoj vzorců nových – fyzických i psychických.

Výhodou přístupu k jednotě mentálního a muskulárního života prostřednictvím těla je ve skutečnosti to, že vyjádření pomocí svalů je jednodušší, protože je konkrétněji a snadněji lokalizovatelné. Je rovněž nesrovnatelně jednodušší přimět osobu, aby si uvědomila, co se děje v těle; proto přístup pomocí těla přináší rychlejší a přímočařejší výsledky při působení na význačné body těla, jako jsou oči, krk, dech nebo pánev je snadné způsobit na místě markantní změny nálady“. (Feldenkrais, Moshé: článek „Body and Mind“. Vídeň: archiv Feldenkrais Verband Österreich 2004).

Účinnost Feldenkraisovy® metody a její velká úspěšnost je celosvětově využívána v oblasti umělecké (profesionální tanečníci, hudebníci a herci), ve vrcholovém sportu a v neposlední řadě i v případech léčení různých druhů pohybového omezení, chronických tenzí a bolestí i vývojových poruch.

Co Feldenkraisova® metoda přináší?

 • zlepšení vzpřímeného postoje, větší flexibilitu, lepší koordinaci a lehkost pohybu, vitalitu
 • redukci či úplnou ztrátu bolestí, tenzí a chronických fyzických, psychických a emocionálních stereotypů
 • rozvoj a růst osobnosti prostřednictvím sebepoznávání pohybem, prohlubování vnitřního cítění a porozumění somatickým příčinám vlastních pocitů, citů, psychických návyků
 • porozumění „jak se učit“ efektivně a s radostí v jakékoli oblasti našeho života
 • objevení principu, jak nakládat hospodárně se svou životní energií
 • mapování a vědomé využívání vlastního potenciálu

Komu je Feldenkraisova® metoda určena?

 • každému, kdo si přeje pohybovat se a žít s větší lehkostí a rovnováhou
 • každému bez omezení věku či fyzických možností
 • tanečníkům, hercům, hudebníkům
 • pedagogům
 • sportovcům
 • fyzioterapeutům a profesionálům zabývajícím se pohybem
 • lidem s různými druhy pohybového omezení, s chronickou tenzí a bolestmi
 • lidem s vývojovými, psychickými a neurologickými problémy

FI - FUNKČNÍ INTEGRACE

Fi Photo

V FI se pracuje čistě individuálně, prostřednictvím nedirektivních doteků a pohybů, které provádí sám lektor přímo na klientovi – jedná se o vnitřní dialog prostřednictvím pohybu. V průběhu celé lekce zůstává klient pasivní, relaxovaný. FI se provádí většinou vleže na speciálním stole. Délka jedné lekce je 50 minut.

Funkční integrace

ATM - POHYBEM K SEBEUVĚDOMĚNÍ

Atm Photo

Lekce ATM je slovně vedena lektorem. Cvičí se ve větší skupině, kde každý z účastníků provádí individuálně pohyby, k nimž je instruován. Hodina má pevnou strukturu složenou z nenáročných pozic (většinou leh na zádech, boku, břiše, popř. různé druhy sedů) a pomalých, jednoduchých pohybů, které jsou variovány v závislosti na individuálních dispozicích a schopnostech účastníků. Délka jedné lekce je 60 – 90 minut.

POHYBEM K SEBEUVĚDOMĚNÍ

Fotografie z akcí Feldenkraisovy metody